Chrisncy's Photos

  • 20200616-02 1798-Peisey Nancroix Rosuel vue Aiguille Rousse Aiguille Givre 20200616-02 1798-Peisey Nancroix Rosuel vue Aiguille Rousse Aiguille Givre
  • 20200616-04 1799-Peisey Nancroix Rosuel vue Mont Pourri 20200616-04 1799-Peisey Nancroix Rosuel vue Mont Pourri
  • 20200616-07 1807-Peisey Nancroix vue Beaufortain Grande Parei et Pierra Monta 20200616-07 1807-Peisey Nancroix vue Beaufortain Grande Parei et Pierra Monta
  • 20200616-12 1822-Peisey Nancroix vue Beaufortain Pano 20200616-12 1822-Peisey Nancroix vue Beaufortain Pano
  • 20200616-14 1823-Peisey Nancroix vue Beaufortain 20200616-14 1823-Peisey Nancroix vue Beaufortain
  • 20200616-31 1843-Peisey Nancroix Le Rognais et Leisette 20200616-31 1843-Peisey Nancroix Le Rognais et Leisette